Artykuły

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Paintball w Zwierzyńcu jest firma ShotPaintball Paweł Jonko z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. 2-go Lutego 36, 22- 470 Zwierzyniec.

2.     Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit.  ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych (na podstawie udzielonej zgody) w celu wzięcia udziału w rozgrywce paintball w Zwierzyńcu.

3.     Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej działalności, złożenie imiennego podpisu na umowie bądź liście uczestników jest wymagane w celu akceptacji regulaminu. Taka akceptacja jest  niezbędna do wzięcia udziału w oferowanej przez nas rozgrywce paintballowej.

4.     Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas realizacji usługi a po jej zakończeniu będą przechowywane przez 7 dni po czym zostaną trwale zniszczone.

5.     Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska podopiecznego oraz imiennego podpisu opiekuna jest dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody powodować będzie brak możliwości skorzystania z usług ShotPaintball w Zwierzyńcu.